Krijgt jouw naaste verplichte zorg en heb jij hulp nodig? Ga naar:

LSFVP familievertrouwenspersonen logo
Beeldmerk header

Voor professionals

Ondersteuning voor naasten van mensen met EPA

Zoals de naam al zegt, is de stichting Familievertrouwenspersonen PLUS een aanvulling op de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen biedt ondersteuning van naasten in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze taak is vastgelegd in die wet. Daarnaast zijn de familievertrouwenspersonen beschikbaar voor naasten van patiënten die vrijwillig zijn opgenomen op een Wvggz-accommodatie.

Met de stichting Familivertrouwenspersonen PLUS richten we ons op een bredere doelgroep.
Het moment dat er daadwerkelijk sprake is van verplichte ggz is natuurlijk slechts een beperkt onderdeel van de ‘reis’ van een patiënt en zijn naastbetrokkenen. Een specifieke situatie binnen een proces waarbij vaak eerst geen verplichte zorg is, dan wel waarin zorg nodig is, maar vrijwillig plaatsvindt - ambulant, dan wel klinisch - met episodes waarin zorg afwezig is tot episodes waarin deze weer nodig blijkt te zijn, tot episodes waarin zorg (deels) een ander karakter krijgt. In deze ‘patiëntreis’ heeft de patiënt dus vaak maar beperkt, of zelfs niét te maken met verplichte zorg. 

Ook zonder verplichte zorg is ondersteuning wenselijk

Ook in situaties die niets met verplichte zorg te maken hebben, komen naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen zodanig in de knel dat ondersteuning van een familievertrouwenspersoon wenselijk is. Dit zien ook veel ggz-instellingen en andere veldpartijen en het blijkt uit het feit dat in diverse kwaliteitsrichtlijnen – zoals de generieke module naasten en de zorgstandaard suïcidaal gedrag - naar de familievertrouwenspersoon wordt verwezen. De stichting Familievertrouwenspersonen PLUS vindt het dan ook belangrijk dat de diensten van de familievertrouwenspersonen toegankelijk zijn voor een breder publiek. Familievertrouwenspersonen zijn er daarom ook voor naasten van patiënten of cliënten van instellingen, organisaties en gemeentes die een contract met stichting Familievertrouwenspersonen PLUS hebben. 

Doelen van stichting Familievertrouwenspersonen PLUS

Het ondersteunen en versterken van (de positie van) naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Het versterken van triadisch werken.

Familie­vertrouwenswerk ggz

Ondersteuning voor alle naasten van patiënten die bij een instelling onder behandeling zijn en voor naasten van cliënten voor begeleid wonen. Dus ook voor naasten van mensen die ambulant in zorg zijn en patiënten van Fact en IHT.

Familie­vertrouwenswerk sociaal domein

Ondersteuning van naasten van mensen met ernstige psychische problematiek die niet of niet meer in zorg zijn maar vallen onder de Wmo. Bijvoorbeeld zorgmijders en mensen met onbegrepen gedrag.

Scholing en adviesdiensten

Scholing aan zowel naasten als professionals, en advies op maat over de inrichting en uitvoering van naastenbeleid binnen organisaties en gemeentes. Daarnaast adviseren en bemiddelen wij in specifieke gevallen.

Hoe kunnen wij jouw organisatie van dienst zijn?

Wil je informatie over het werk van familie­vertrouwens­personen, weten hoe je de familie­vertrouwens­persoon bekend maakt binnen de organisatie waar jij werkt of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met het landelijk bureau via het nummer 030-271 23 18 of via mail: 

Waar werken de familie­vertrouwens­personen?

Bekijk bij welke ggz-instellingen en  gemeenten de  familie­vertrouwens­personen actief zijn. Je kunt zelf contact opnemen met de betreffende familievertrouwenspersoon.

Ondersteuning bij verplichte zorg

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen biedt naasten ondersteuning in het kader van de Wet verplichte ggz. Het recht hierop is vastgelegd in deze wet. Het is belangrijk dat naasten hiervan op de hoogte zijn. Ggz-professionals hebben hierin een belangrijke rol.

Algemene informatie

Je kunt bij ons terecht als je dierbare in behandeling is of woont bij een bij ons aangesloten ggz-instelling, organisatie voor begeleid wonen of gemeente. Weet je niet zeker of je bij ons terechtkunt of bij wie je precies moet zijn, dan kun je ons telefonisch (10 ct per minuut) een korte vraag stellen. Je kunt ook een e-mail sturen. Een familie­vertrouwens­persoon neemt dan contact met je op.

0900 – 333 2222 
Stuur een mail

Landelijk bureau

Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS is een aanvulling op de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen. Het bureau van beide stichtingen is gevestigd in Utrecht:

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS

Privacyverklaring
Cookieverklaring