Krijgt jouw naaste verplichte zorg en heb jij hulp nodig? Ga naar:

LSFVP familievertrouwenspersonen logo
Beeldmerk header

Familievertrouwenswerk sociaal domein

Ondersteuning van naasten in het sociaal domein

In bij ons aangesloten gemeenten ondersteunen wij ook naasten van mensen die niet of niet meer in zorg zijn, maar wel onaangepast of problematisch gedrag vertonen. Soms is het moeilijk een juiste titel te vinden om in te grijpen. Dan vallen de mensen - en daarbij hun naasten - tussen wal en schip. Zeker waar het gaat om mensen met complexe, meervoudige problematiek. Politie en andere hulpverleners krijgen dan ook geen grip. Of de problematiek is dusdanig ingewikkeld dat ondersteuning door een voorliggende voorziening, zoals een familiespreekuur of mantelzorgondersteuning geen soelaas kan bieden. Dan kan een familievertrouwenspersoon inspringen om de situatie vlot te trekken. 

Is de betrokken gemeente aangesloten bij de stichting Familievertrouwenspersonen PLUS, dan kunnen naasten op eigen initiatief contact opnemen met een familie­vertrouwens­persoon: er is geen verwijzing of toestemming nodig van de patiënt of de instelling. Daarnaast is de ondersteuning aan naasten gratis.

Diensten zijn aanvullend

Het is niet de bedoeling dat Familievertrouwenspersonen de taken van voorliggende diensten overnemen. Onze diensten zijn aanvullend. Dat betekent ook dat in de praktijk waar mogelijk afstemming gezocht wordt. Bijvoorbeeld met het steunpunt mantelzorgers, maar ook met andere betrokken partijen.  

Kunnen wij je helpen?

Wil je informatie over het werk van familie­vertrouwens­personen in het sociaal domein? Neem dan contact op met het landelijk bureau via het nummer 030-271 23 18 of via mail: 

Waar werken de familie­vertrouwens­personen?

Bekijk bij welke ggz-instellingen en  gemeenten de  familie­vertrouwens­personen actief zijn. Je kunt zelf contact opnemen met de betreffende familievertrouwenspersoon.

Ondersteuning bij verplichte zorg

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen biedt naasten ondersteuning in het kader van de Wet verplichte ggz. Het recht hierop is vastgelegd in deze wet. Het is belangrijk dat naasten hiervan op de hoogte zijn. Ggz-professionals hebben hierin een belangrijke rol.

Algemene informatie

Je kunt bij ons terecht als je dierbare in behandeling is of woont bij een bij ons aangesloten ggz-instelling, organisatie voor begeleid wonen of gemeente. Weet je niet zeker of je bij ons terechtkunt of bij wie je precies moet zijn, dan kun je ons telefonisch (10 ct per minuut) een korte vraag stellen. Je kunt ook een e-mail sturen. Een familie­vertrouwens­persoon neemt dan contact met je op.

0900 – 333 2222 
Stuur een mail

Landelijk bureau

Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS is een aanvulling op de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen. Het bureau van beide stichtingen is gevestigd in Utrecht:

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS

Privacyverklaring
Cookieverklaring