Krijgt jouw naaste verplichte zorg en heb jij hulp nodig? Ga naar:

LSFVP familievertrouwenspersonen logo
Beeldmerk header

Voor naasten

LSFVP familievertrouwenspersonen logo

Krijgt jouw naaste verplichte zorg en heb jij hulp nodig?

Informatie en website

De familievertrouwenspersoon is er voor jou 

Als jouw partner, broer, zus, kind, ouder, vriend of iemand anders die je kent, psychische problemen heeft, dan heeft dit invloed op jouw leven. Vaak wil je er voor jouw dierbare zijn om hem of haar te steunen en te helpen. Dit kan mooi en dankbaar werk zijn, maar ook zwaar en belastend.

Soms heb je als naaste vragen over de zorg voor je dierbare of heb je zelf steun en advies nodig. Daarvoor kun je terecht bij een familievertrouwenspersoon. Familievertrouwenspersonen ondersteunen naasten van mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals psychose(gevoeligheid), depressie, bipolaire stoornis, suïcidaliteit, eetstoornissen, autisme, verslaving.

Aan de ene kant zijn de familievertrouwenspersonen er voor naasten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg (zorgmachtiging of crisismaatregel) of die vrijwillig zijn opgenomen op een accommodatie waar ook verplichte zorg wordt gegeven. Aan de andere kant zijn ze er voor naasten van patiënten of cliënten van instellingen, organisaties en gemeentes die een contract met stichting Familievertrouwenspersonen PLUS hebben. Gelukkig zijn dat er steeds meer.

Krijgt jouw dierbare verplichte zorg? Of is hij of zij opgenomen op een accommodatie waar ook verplichte zorg wordt gegeven?

Vanuit de Wet verplichte ggz (Wvggz) heb jij als naaste recht op ondersteuning van een familievertrouwenspersoon als:

  • Jouw dierbare een zorgmachtiging of crisismaatregel heeft.
  • Opgenomen is op een accommodatie waar ook verplichte ggz wordt geleverd.
  • Of als er voor jouw dierbare een zorgmachtiging of crisismaatregel in voorbereiding is.

Bezoek voor meer informatie en het vinden van de juiste familievertrouwenspersoon de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Je kunt ook 0900 - 333 2222 bellen om erachter te komen wat op jouw situatie van toepassing is.

Wat is een familievertrouwenspersoon? 

Een familievertrouwenspersoon is een onafhankelijke ggz-professional. Hij of zij is gespecialiseerd in het ondersteunen van familieleden en andere naasten van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De familievertrouwenspersoon heeft kennis van psychische aandoeningen en verslaving en de behandeling daarvan, kent de weg in de psychiatrie en verslavingszorg en weet welke problemen jij als naaste kunt tegenkomen.

Wanneer kan ik ondersteuning vragen?

Je kunt bij de stichting Familievertrouwenspersonen PLUS terecht als:

Je dierbare in behandeling is bij een bij ons aangesloten ggz-instelling.

Je dierbare woont in een bij ons aangesloten organisatie voor begeleid wonen.

Of als je dierbare woont in een bij ons aangesloten gemeente.

Misschien heb je vragen over de zorg voor je partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Misschien weet je niet waar en bij wie je moet zijn met je vragen, of heb je een klacht of problemen in het contact met de hulpverlener, behandelaar of begeleider.

Wat kan een familie­vertrouwens­persoon voor mij doen?

Samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rij zetten.

Informatie geven over waar zorg te krijgen is, hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is.

Advies geven over hoe jij als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt en aan de continuïteit van de zorg.

Je ondersteunen bij een zorgafstemmingsgesprek (ZAG).

Ondersteunen in het contact met de hulpverleners en begeleiders.

Bemiddelen als je een conflict hebt.

Ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Hoe vind ik een familievertrouwenspersoon?

Je kunt bij de stichting Familievertrouwenspersonen PLUS terecht als je dierbare in behandeling is of woont bij een bij ons aangesloten ggz-instelling, organisatie voor begeleid wonen of gemeente. Kijk op ‘Vind een familievertrouwenspersoon’ om te zien bij welke familievertrouwenspersoon je terechtkunt of bel 0900 - 333 2222 om daarachter te komen. Neem daarna contact op met de familievertrouwenspersoon. Het is meestal het beste om dat telefonisch te doen, maar mailen kan natuurlijk ook. De familievertrouwenspersoon staat je direct te woord of maakt een afspraak met je. 

Tijdens het eerste gesprek zal de familievertrouwenspersoon de tijd nemen om naar je verhaal te luisteren. Hij of zij zet samen met jou op een rij wat er aan de hand is en geeft je vaak al wat informatie en advies. Het kan zijn dat je hiermee voldoende geholpen bent en zelf weer verder kunt. Het kan ook zijn dat er meer nodig is. Bijvoorbeeld ondersteuning bij een zorg-afstemmingsgesprek (ZAG), bemiddeling als je er met de behandelaar of begeleider niet uitkomt of ondersteuning bij een klachtenprocedure.

Geen verwijzing en kosteloos

Is jouw dierbare in behandeling of woont deze bij een bij ons aangesloten ggz-instelling, organisatie voor begeleid wonen of gemeente, dan kun jij als naaste je rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon; hier is geen verwijzing voor nodig. Ook heb je geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende (behandel)afdeling. Je kunt met de familievertrouwenspersoon bellen of een afspraak maken op een plek die jij prettig vindt. Dit kan op de instelling zijn, maar bijvoorbeeld ook gewoon bij je thuis.

Goed om te weten: onze dienstverlening kost je niets.

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan om jou als naaste zo goed mogelijk verder te helpen. Ze zijn in dienst van de stichting Familievertrouwenspersonen PLUS. Dit betekent dat ze onafhankelijk zijn.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van jouw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij of zij alleen de persoonsgegevens op die nodig zijn om jouw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf.
Lees meer over jouw privacy en hoe wij hiermee omgaan.

Vind een familie­vertrouwens­persoon

Kom in contact met de familie­vertrouwens­persoon die actief is bij de ggz-instelling, organisatie of gemeente waar jouw dierbare in behandeling is of woont.

Hulp als jouw naaste verplichte zorg krijgt

Bezoek de website van de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen als jouw naaste ondersteuning nodig heeft bij verplichte zorg.

Algemene informatie

Je kunt bij ons terecht als je dierbare in behandeling is of woont bij een bij ons aangesloten ggz-instelling, organisatie voor begeleid wonen of gemeente. Weet je niet zeker of je bij ons terechtkunt of bij wie je precies moet zijn, dan kun je ons telefonisch (10 ct per minuut) een korte vraag stellen. Je kunt ook een e-mail sturen. Een familie­vertrouwens­persoon neemt dan contact met je op.

0900 – 333 2222 
Stuur een mail

Landelijk bureau

Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS is een aanvulling op de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen. Het bureau van beide stichtingen is gevestigd in Utrecht:

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS

Privacyverklaring
Cookieverklaring