Krijgt jouw naaste verplichte zorg en heb jij hulp nodig? Ga naar:

LSFVP familievertrouwenspersonen logo
Beeldmerk header

Familievertrouwenswerk ggz

Ondersteuning van naasten van jouw patiënten

Familievertrouwenspersonen zijn onafhankelijke ggz-professionals die naasten van ggz-patiënten ondersteunen. Het is belangrijk dat naasten, die vaak zijn belast met een groot deel van de ziektelast en hulpvraag, zich gehoord en gesteund voelen. Zo kunnen zij de stabiele en positieve factor zijn in het leven van de patiënt. Voor het herstelproces van de patiënt is dit cruciaal.

We komen echter vaak tegen dat de naasten vragen hebben die ze niet aan de betrokken hulpverleners willen of durven stellen. Of dat er blokkades zijn in de samenwerking in de triade of sprake is van wederzijds onbegrip. In die gevallen helpen wij naasten weer op weg.

Wat familievertrouwenspersonen doen voor naasten

Naasten kunnen bij de stichting Familievertrouwenspersonen PLUS terecht als hun dierbare in behandeling is of woont bij een bij ons aangesloten ggz-instelling, organisatie voor begeleid wonen of gemeente. Familievertrouwenspersonen geven naasten informatie, advies en ondersteuning. Dat betekent concreet dat ze bijvoorbeeld:

Informatie geven over hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is.

Samen met de naasten de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rij zetten.

Advies geven over hoe naasten kunnen bijdragen aan het herstel van de patiënt en aan de continuïteit van de zorg.

Naasten ondersteunen bij een zorgafstemmingsgesprek (ZAG).

Bemiddelen bij een conflict.

Indien nodig ondersteunen bij het indienen van een klacht. 

Wat familievertrouwenspersonen doen voor jouw organisatie

Ons werk is niet alleen nuttig voor de betrokken individuen, maar ook voor de instelling. Zo kan in veel gevallen escalatie van de problematiek naar een klachtenprocedure worden voorkomen. 
Daarnaast hebben we een ondersteunende rol bij de uitvoering van het naastenbeleid van je organisatie. Zo maken we ieder jaar voor elke aangesloten instelling of organisatie een overzicht van de behandelde casuïstiek dat we bespreken met de bestuurders. En als daar aanleiding toe is, signaleren we ook tussentijds verbeterpunten.

Landelijk en onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen werken door het hele land. Zij zijn in dienst van de stichting en dus onafhankelijk van de ggz-instelling, de geneesheer-directeur en het behandelteam. Daarnaast is het contact tussen naasten en een familievertrouwenspersoon vertrouwelijk. 
Naasten kunnen op eigen initiatief contact opnemen met een familievertrouwenspersoon: er is geen verwijzing of toestemming nodig van de patiënt. Er zijn voor naasten ook geen kosten aan verbonden. 

Interesse?

Heeft de instelling waar jij werkt interesse in een overeenkomst? Neem voor het bespreken van de mogelijkheden contact op met het landelijk bureau via het nummer 030-271 23 18 of via mail: 

Waar werken de familie­vertrouwens­personen?

Bekijk bij welke ggz-instellingen en  gemeenten de  familie­vertrouwens­personen actief zijn. Je kunt zelf contact opnemen met de betreffende familievertrouwenspersoon.

Ondersteuning bij verplichte zorg

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen biedt naasten ondersteuning in het kader van de Wet verplichte ggz. Het recht hierop is vastgelegd in deze wet. Het is belangrijk dat naasten hiervan op de hoogte zijn. Ggz-professionals hebben hierin een belangrijke rol.

Algemene informatie

Je kunt bij ons terecht als je dierbare in behandeling is of woont bij een bij ons aangesloten ggz-instelling, organisatie voor begeleid wonen of gemeente. Weet je niet zeker of je bij ons terechtkunt of bij wie je precies moet zijn, dan kun je ons telefonisch (10 ct per minuut) een korte vraag stellen. Je kunt ook een e-mail sturen. Een familie­vertrouwens­persoon neemt dan contact met je op.

0900 – 333 2222 
Stuur een mail

Landelijk bureau

Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS is een aanvulling op de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen. Het bureau van beide stichtingen is gevestigd in Utrecht:

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS

Privacyverklaring
Cookieverklaring