Krijgt jouw naaste verplichte zorg en heb jij hulp nodig? Ga naar:

LSFVP familievertrouwenspersonen logo
Beeldmerk header

Klachtenprocedure

Wil je een klacht indienen over de familievertrouwenspersoon?

De familievertrouwenspersoon probeert jou zo goed mogelijk te helpen. Toch kun je ontevreden zijn. Als dat zo is, horen we dat graag. Hieronder staat wat je kunt doen met klachten over de familievertrouwenspersoon.

Stap 1: Klacht bespreken met de familievertrouwenspersoon

Je kunt met de familievertrouwenspersoon over jouw klacht praten. De familievertrouwenspersoon wil dit altijd. Samen kunnen jullie zoeken naar een oplossing.

Stap 2: Klacht bespreken met de directeur-bestuurder van de stichting Familievertrouwenspersonen PLUS

Je kunt je klacht ook bespreken met de leidinggevende van de familievertrouwenspersoon. Dit is de directeur-bestuurder van de stichting. Hiervoor kun je contact opnemen met het landelijk bureau: 030-271 23 18.
Als je een formele klacht wil indienen, dan moet dit schriftelijk:

  • Je kunt een e-mail sturen naar info@familievertrouwenspersonen.nl.
  • Of je stuurt een brief naar stichting Familievertrouwenspersonen PLUS, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht.

De directeur-bestuurder reageert zo snel mogelijk. Hij nodigt je uit voor een gesprek. Hij bespreekt jouw klacht ook met de familievertrouwenspersoon. De directeur stuurt je daarna zijn schriftelijke reactie. Hij probeert dit binnen zes weken na ontvangst van de klacht te doen.

Stap 3: Klagen bij de klachtencommissie Familievertrouwenspersonen

Komt je er ook met de directeur-bestuurder niet uit, dan kun je je klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie Familievertrouwenspersonen. Klagen bij deze klachtencommissie kost niets. De klachtencommissie is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn niet in dienst van de stichting. Stuur een brief naar de klachtencommissie:

Klachtencommissie stichting Familievertrouwenspersonen PLUS
t.a.v. mr. L. Brand, ambtelijk secretaris
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Of stuur een e-mail naar: klachtencommissielsfvp@gmail.com.

Belangrijk om te weten:

  • Noem de naam van de familievertrouwenspersoon en beschrijf waar jouw klacht over gaat. De klachtencommissie stuurt je een ontvangstbevestiging.
  • De familievertrouwenspersoon krijgt een kopie van jouw klacht. De familievertrouwenspersoon kan dan schriftelijk reageren.
  • Daarna houdt de commissie een hoorzitting waarin jij over jouw klacht kunt vertellen. De familievertrouwenspersoon is ook aanwezig en reageert op jouw verhaal. Je mag iemand meenemen naar de zitting. Je mag ook apart van de familievertrouwenspersoon worden gehoord.
  • De klachtencommissie toetst of de familievertrouwenspersoon zich heeft gehouden aan zijn functiebeschrijving. De klachtencommissie kan jou geen schadevergoeding toekennen.
  • Binnen vier weken na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencommissie de schriftelijke uitspraak naar jou, naar de familievertrouwenspersoon en naar het landelijk bureau van de stichting. De stichting vertelt daarna of er maatregelen genomen worden.

Vind een familie­vertrouwens­persoon

Kom in contact met de familie­vertrouwens­persoon die actief is bij de ggz-instelling, organisatie of gemeente waar jouw dierbare in behandeling is of woont.

Hulp als jouw naaste verplichte zorg krijgt

Bezoek de website van de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen als jouw naaste ondersteuning nodig heeft bij verplichte zorg.

Algemene informatie

Je kunt bij ons terecht als je dierbare in behandeling is of woont bij een bij ons aangesloten ggz-instelling, organisatie voor begeleid wonen of gemeente. Weet je niet zeker of je bij ons terechtkunt of bij wie je precies moet zijn, dan kun je ons telefonisch (10 ct per minuut) een korte vraag stellen. Je kunt ook een e-mail sturen. Een familie­vertrouwens­persoon neemt dan contact met je op.

0900 – 333 2222 
Stuur een mail

Landelijk bureau

Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS is een aanvulling op de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen. Het bureau van beide stichtingen is gevestigd in Utrecht:

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS

Privacyverklaring
Cookieverklaring